≡ Meny
Energi

Mange mennesker tror bare på det de ser, på livets 3-dimensjonalitet eller, på grunn av den uatskillelige rom-tiden, på 4-dimensjonaliteten. Disse begrensede tankemønstrene nekter oss tilgang til en verden som er utenfor vår fantasi. For når vi frigjør sinnet vårt, erkjenner vi at dypt inne i det grove materielle materialet bare eksisterer atomer, elektroner, protoner og andre energiske partikler. Vi kan se disse partiklene med det blotte øye ikke gjenkjenne og likevel vet vi at de eksisterer. Disse partiklene oscillerer så høyt (alt som eksisterer består kun av oscillerende energi) at rom-tid har liten eller ingen effekt på dem.

Disse partiklene beveger seg med en slik hastighet at vi mennesker bare opplever dem som stive 3-dimensjonalitet. Men til syvende og sist består alt i livet, alle i universet, av disse partiklene. All materie, enten det er mennesker, dyr eller planter, består kun av atomer, av gudspartikler (Higgs Boson), av ren energi. Til syvende og sist er det alt vi er
oppfatte, bevisst og ubevisst føle, tenke, leve energi.

Alt som eksisterer består av vibrerende energi!

Hele vår virkelighet består kun av energi. Og du må huske på at hver eneste skapning på denne planeten skaper sin egen virkelighet. Og hver eneste virkelighet har en unik energistruktur, fordi hver person samler sine egne opplevelser og inntrykk av livet i sin virkelighet.

Hvert menneske er helt unikt og perfekt på en måte som bare svært få mennesker er klar over. Din komplette oppfatning, hele sinnet ditt, din virkelighet, din kropp, dine ord, alle disse aspektene av livet er bare subtil energi. Selv en fremmed galakse millioner av lysår unna, en galakse der solsystemer, planeter og andre livsformer eksisterer, ville til slutt bare bestå av denne alltid eksisterende energien. Denne energien har alltid eksistert og vil alltid eksistere, siden alt som eksisterer, siden alle dimensjoner består av denne harmoniske energien. Og denne energien eller hver energi har sitt eget vibrasjonsnivå (Schumann-frekvens). Jo raskere, eller rettere sagt høyere, en energisk struktur svinger, desto raskere beveger de energiske partiklene seg i den.

Vi kan skape en fredelig verden med våre tanker

Vår-skjulteEnhver positivitet som kjærlighet, harmoni, indre fred, glede, lykke og tillit vil heve ditt eget vibrasjonsnivå, du vil bli lettere, du vil få klarhet og indre styrke. Gjennom negativitet synker ens vibrasjonsnivå, vi øker i tetthet. Denne energien er alltid tilgjengelig for oss, og det avhenger av oss om vi bruker disse kreative energiene på en ansvarlig måte. Hver av oss skaper vår egen virkelighet fordi hvert menneske er skaperen av sin egen virkelighet, sin egen verden. Vi har alle fri vilje og kan selv velge om vi skaper en positiv eller en negativ verden. Vi er mektige, flerdimensjonale vesener!

Innenfor hver og en av oss er et unikt guddommelig instrument, et instrument som skaper uendelig tankeenergi (tachyoner). Og vi kan selv bruke denne tankeenergien til å skape helt nye verdener. Vi kan selv velge hva vi tenker og med hvilke følelser vi liver opp disse tankene. Vi er i stand til å manifestere tanker i vår 3-dimensjonale verden. Vi er skaperne på denne planeten og derfor bør vi bli klar over dette ansvaret igjen og sikre at vi skaper en kjærlig og fredelig verden. Det avhenger bare av hver enkelt skaper. Inntil da, fortsett å leve livet ditt i fred og harmoni.

Legg igjen en kommentar