≡ Meny

Personvernerklæring

Innledning

Denne nettsiden opererer: Alt er energi.

Det er veldig viktig for oss med våre data Besøkende på nettstedet å bli behandlet med tillit og å beskytte dem på best mulig måte. Av denne grunn gjør vi vårt ytterste for å overholde kravene i GDPR.

Vi forklarer nedenfor dir, som oss Ditt Behandle data på vår nettside. For å gjøre dette bruker vi et så tydelig og oversiktlig språk som mulig Du virkelig forstå, hva med Hilsen din data skjer.

2. Generell informasjon

2.1 Behandling av personopplysninger og andre vilkår

Databeskyttelse gjelder ved behandling av personopplysninger. Personlig betyr all data som Du være personlig identifisert kan. Dette er for eksempel IP-adressen til enheten (PC, bærbar PC, smarttelefon, etc.) foran Du bare sitter. Slike data behandles når "det skjer noe med den". Her overføres for eksempel IP-en fra nettleseren til vår leverandør og lagres automatisk der. Dette er da behandling (i henhold til art. 4 nr. 2 GDPR) av personopplysninger (i henhold til art. 4 nr. 1 GDPR).

Disse og andre juridiske definisjoner finner du i artikkel 4 GDPR.

2.2 Gjeldende forskrifter/lover – GDPR, BDSG og TTDSG

Omfanget av databeskyttelse er regulert i lov. I dette tilfellet er dette GDPR (General Data Protection Regulation) som en europeisk forskrift og BDSG (Federal Data Protection Act) som nasjonal lov.

TTDSG supplerer også bestemmelsene i GDPR når det gjelder bruk av informasjonskapsler.

2.3 Den ansvarlige

Er databehandlingsansvarlig på denne nettsiden den ansvarligei henhold til GDPR. Dette er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger.

Den ansvarlige du når på:

Alt er energi

Yannick Energie c/o autorenglück.de Franz-Mehring-Str. 15 01237 Dresden

alleistenergie@gmail.com

2.4 Dette er hvordan data generelt behandles på denne nettsiden

Som vi allerede har etablert, er det data (f.eks. IP-adresse) som samles inn automatisk. Disse dataene er hovedsakelig nødvendige for den tekniske leveringen av hjemmesiden. Hvis vi bruker personopplysninger eller samler inn andre data, vil vi avklare dette Du om dette eller be om samtykke.

Annen personlig informasjon du deler oss bevisst.

Detaljert informasjon om dette du mottar lenger ned.

2.5 Das sind Ditt rettigheter

GDPR tillater Du med omfattende rettigheter. Disse inkluderer for eksempel gratis informasjon om opprinnelse, mottaker og formål Dine lagret personopplysninger. bortsett fra detkan du be om retting, blokkering eller sletting av disse dataene eller dich klage til ansvarlig datatilsynsmyndighet. Et gitt samtykke kan du opphevet når som helst.

Hvordan disse rettighetene ser ut i detalj og hvordan de skal utøves finner du i den siste delen av denne databeskyttelseserklæringen.

2.6 Databeskyttelse – vårt syn

For oss er databeskyttelse mer enn bare et ork! Personopplysninger har stor verdi og forsiktig håndtering av disse dataene bør være gitt i vår digitaliserte verden. bortsett fra det burde du som Besøkende på nettstedet kunne bestemme selv hva, når og av hvem Hilsen din data "hendte". Det er derfor vi forplikter oss til å overholde alle lovbestemmelser, kun samle inn dataene vi trenger og selvfølgelig behandle dem konfidensielt.

2.7 Deling og sletting

Deling og sletting av data er også viktige og sensitive saker. Det er derfor vi vil Du Vi ønsker å informere deg kort på forhånd om vår generelle tilnærming til dette.

Dataene videreformidles kun basert på lovlig grunnlag og kun dersom dette er uunngåelig. Dette kan spesielt være tilfellet hvis det er en såkalt prosessor og det er inngått en ordrebehandlingskontrakt i henhold til Art 28 GDPR.

Vi sletter Ditt Data når formål og rettslig grunnlag for behandling ikke lenger gjelder og sletting ikke er i konflikt med andre juridiske forpliktelser. Artikkel 17 GDPR gir også en 'god' oversikt over dette.

All ytterligere informasjon du tar vennligst les denne personvernerklæringen og din tur Hvis du har spesifikke spørsmål, spør den ansvarlige.

2.8 Hosting

stratum

Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin.

imprint@strato.de

https://www.strato.de/datenschutz/.

2.9 Lovlig basis

Behandling av personopplysninger krever alltid et rettslig grunnlag. GDPR gir følgende alternativer i artikkel 6 paragraf 1, setning 1:

a)Vedkommende har sitt samtykke for behandling av personopplysninger om deg for ett eller flere spesifikke formål;

b)behandlingen er for oppfyllelse av en Kontrakt, som den registrerte er en kontraktspart i, eller for gjennomføring pre-kontraktuelle tiltak nødvendig, som er laget på forespørsel fra den registrerte;

c)behandlingen skal oppfylle en juridisk forpliktelse nødvendig, den den ansvarligeunderlagt;

d)behandling er nødvendig for å vitale interesser den registrerte eller en annen fysisk person beskytte;

e)behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave som er... offentlig interesse ligger eller finner sted i utøvelse av offentlig myndighet den ansvarlige ble overført;

f)behandlingen er for å beskytte legitime interesser av den ansvarlige eller av en tredjepart nødvendig med mindre interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger oppveier dem, spesielt hvis den registrerte er et barn.

I de følgende avsnittene vil vi dir angi det konkrete rettslige grunnlaget for den respektive behandlingen.

3.Dette er hva som skjer på nettsiden vår

Når du besøker nettsiden vår behandler vi personopplysninger

For å best mulig beskytte disse dataene mot uautorisert innblanding fra tredjeparter, bruker vi SSL- eller TLS-kryptering. Denne krypterte forbindelsen du kjenner igjen husk det i adresselinjen Ditt Nettleseren viser et https:// eller et låsesymbol.

Heretter du finner ut hvilke data som samles inn når du besøker nettstedet vårt, til hvilket formål og på hvilket rettslig grunnlag.

3.1Datainnsamling når du besøker nettsiden

Når du går inn på nettsiden, lagres informasjon automatisk i såkalte serverloggfiler. Dette er følgende informasjon:

Nettlesertype og nettleserversjon

Operativsystemet som brukes

referrer URL

Vertsnavnet tilgang til datamaskinen

Tidspunkt for serveren forespørsel

IP-adresse

Disse dataene er midlertidig nødvendige for å dir for å kunne vise nettsiden vår permanent og uten problemer. Spesielt tjener disse dataene følgende formål:

Systemsikkerhet på nettstedet

Systemstabilitet på nettstedet

Feilsøking av nettstedet

Etablere en kobling til nettsiden

Presentasjon av nettsiden

Databehandling utføres i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR og er basert på vår legitime interesse i å behandle disse dataene, spesielt interessen for funksjonaliteten til nettstedet og dets sikkerhet.

Hvis mulig, lagres disse dataene pseudonymt og slettes etter at det respektive formålet er oppnådd.

Hvis serverloggfilene gjør det mulig å identifisere den registrerte, vil dataene lagres i maksimalt 14 dager. Et unntak finnes når en sikkerhetsrelevant hendelse inntreffer. I dette tilfellet lagres serverloggfilene til den sikkerhetsrelevante hendelsen er eliminert og endelig avklart.

Ellers vil den ikke bli slått sammen med andre data.

3.2 Cookies

3.2.1 Generelt

Denne nettsiden bruker såkalte informasjonskapsler. Dette er et datasett, informasjon som er lagret i nettleseren Ditt er lagret på enheten og er relatert til nettstedet vårt.

Ved å sette informasjonskapsler kan navigeringen på nettstedet gjøres enklere for den besøkende.

I vårt samtykkeverktøy for informasjonskapsler finner du all informasjon om informasjonskapslene som vi bruker på nettstedet vårt (om nødvendig med ditt samtykke).

3.2.2 Avslå informasjonskapsler

Alle informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige kan du administrere direkte via vårt samtykkeverktøy for informasjonskapsler.

Innstillingen av informasjonskapsler kan forhindres ved å: Du innstillingene Ditt Nettlesere tilpasser seg.

her finner du de tilsvarende koblingene til ofte brukte nettlesere:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen&redirectlocale=de

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/mdm/mdmf7d5714d4/web og https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac så langt Du en annen nettleser bruker, anbefales det å bruke navnet Ditt Nettleser og 'Slett og administrer informasjonskapsler' i en søkemotor og følg den offisielle lenken Din Nettleser å følge.

Alternativ du kan gjøre ditt Cookie-innstillinger også nedenfor www.aboutads.info/choices/ eller www.youronlinechoices.com administrere.

Vi må Du Vær imidlertid oppmerksom på at omfattende blokkering/sletting av informasjonskapsler kan føre til svekkelser i bruken av nettstedet.

3.2.3 Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Vi bruker teknisk nødvendige informasjonskapsler på denne nettsiden slik at nettsiden vår fungerer feilfritt og i samsvar med gjeldende lover. De bidrar til å gjøre nettsiden brukervennlig. Noen funksjoner på nettstedet vårt kan ikke vises uten bruk av informasjonskapsler.

Avhengig av den enkelte sak er det rettslige grunnlaget for dette artikkel 6 paragraf 1 bokstav b, c og/eller f GDPR.

3.2.4 Teknisk unødvendige informasjonskapsler

Vi bruker også informasjonskapsler på nettstedet vårt som ikke er teknisk nødvendige. Disse informasjonskapslene brukes blant annet til å analysere surfeatferden til den besøkende på nettstedet eller for å tilby funksjoner på nettstedet som imidlertid ikke er teknisk nødvendige.

Rettsgrunnlaget for dette er Ditt Samtykke i henhold til artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR.

Informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige brukes kun Dine Samtykkesett, den Du Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst i samtykkeverktøyet for informasjonskapsler kan.

3.3 Databehandling gjennom brukerinndata

3.3.1 Komme tilbake i kontakt

a)E-post

Når Du Kontakt oss på e-post sparke, behandler vi Ditt E-postadresse og, hvis aktuelt, andre data i e-posten. Disse lagres på e-postserveren og delvis på de respektive sluttenhetene. Avhengig av problemstillingen er det rettslige grunnlaget for dette vanligvis artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR eller artikkel 6 paragraf 1 bokstav b GDPR. Dataene vil bli slettet så snart det respektive formålet ikke lenger gjelder og det er mulig i henhold til lovkravene. 

3.4 Verktøy for samtykke til informasjonskapsler

3.4.1 Ekte kakebanner

For å sikre at bare informasjonskapsler som det er lovlig grunnlag for settes på nettstedet vårt, bruker vi Real Cookie Banner-samtykkestyringsverktøyet fra devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling, Tyskland. 

Denne tjenesten brukes for å innhente samtykke av den besøkende på nettstedet å lagre visse informasjonskapsler i jeg seinem Nettlesere eller bruk av visse teknologier og for å dokumentere dem i samsvar med databeskyttelsesbestemmelser. 

Når du går inn på denne nettsiden, fra den besøkende på nettstedet samtykke gitt eller tilbakekall av samtykke som en ekte informasjonskapsel-bannerinformasjonskapsel i nettleseren av den besøkende på nettstedet lagret. For dette formålet etableres ingen forbindelse til Real Cookie Banner-serverne. 

Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 paragraf 1 bokstav c GDPR. Real Cookie Banner brukes for å innhente det lovpålagte samtykket for bruk av informasjonskapsler. 

Bis besøkende på nettstedet ber om sletting eller Real Cookie Banner selv sletter eller formålet med å lagre dataene ikke lenger gjelder, vil dataene som samles inn, bli lagret. De obligatoriske lovpålagte oppbevaringsperiodene forblir upåvirket av dette. 

3.5 Nyhetsbrev

3.5.1 Nyhetsbrev-plugin

Vi bruker The Newsletter Plugin å gi vårt nyhetsbrev. Denne tjenesten tilbys av Web Agile Sas di Fietta Roberto, lokalisert i Mussolente (VI), via Trieste 8, P. IVA 03809490240

Denne tjenesten kan brukes til å organisere og analysere utsendelsen av nyhetsbrev. Dataene som legges inn for å motta nyhetsbrevet lagres på tjenestens servere.  

Ved hjelp av The Newsletter Plugin kan interaksjoner med nyhetsbrevet analyseres. I tillegg kan konverteringsfrekvenser bestemmes og Bruker av nyhetsbrevet kan kategoriseres for å tilpasse nyhetsbrevet til ulike målgrupper.  

Denne analysen kan motsiges.  

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Ditt samtykke kan trekkes tilbake når som helst ved å melde deg av nyhetsbrevet. Lovligheten av behandlingen som allerede har funnet sted forblir upåvirket av eventuell tilbakekall.  

Dataene vil bli slettet når kontrakten mellom oss og The Newsletter Plugin avsluttes, med mindre den besøkende på nettstedet tilbakekaller sitt samtykke på forhånd. Hvis dette er tilfelle, vil dataene bli slettet fra distribusjonslisten.  

I tillegg, etter avmelding av nyhetsbrevet, vil e-postadressen bli lagret på en svarteliste atskilt fra andre data på ubestemt tid. Det rettslige grunnlaget for dette er art 6 paragraf 1 lit.f GDPR. Det tjener nettstedets besøkendes interesse så vel som vår interesse å bruke/drifte et nyhetsbrev i samsvar med lovkravene.  

Ytterligere detaljer:  

https://www.thenewsletterplugin.com/legal/privacy.  

3.6 Analyse- og sporingsverktøy

3.6.1 Google Analytics

Vi bruker Google Analytics på denne nettsiden. Google Analytics er en nettanalysetjeneste. Denne tjenesten tilbys av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics bruker informasjonskapsler brukeren å gjenkjenne og dermed analysere bruksatferd. Disse informasjonskapslene settes kun med samtykke. Samtykke kan tilbakekalles når som helst og administreres i vårt samtykkeverktøy for informasjonskapsler.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG.

Informasjonen som samles inn her, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Når data overføres til USA, gjelder EU-kommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC).

Ved å bruke Google Analytics trer IP-anonymisering i kraft. IP-adressen til den respektive brukeren er forkortet innenfor medlemslandene i EU (eller EØS), slik at den ikke lenger kan spores tilbake til en fysisk person. I tillegg er Google forpliktet til passende databeskyttelse via Google Ads databehandlingsbetingelser og utarbeider en evaluering av nettstedets bruk og aktiviteten på nettstedet og leverer tjenestene knyttet til bruken. Google Ads-vilkårene for databehandling gjelder for selskaper som er underlagt det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) General Data Protection Regulation (GDPR), California Consumer Privacy Act (CCPA) eller lignende forskrifter. 

En ekstra nettleserplugin kan forhindre at den innsamlede informasjonen (som IP-adressen) sendes til Google og brukes av Google. Programtillegget og mer informasjon om det du finner nedenfor https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ellers avhenger lagringsperioden av typen data som behandles. Hver kunde kan velge hvor lenge Google Analytics lagrer data før de automatisk slettes.

Mer informasjon om hvordan Google bruker data du finner du finner også under https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. For alle ytterligere spørsmål kan du også direkte support-deutschland@google.com kontakt.

3.6.2 YouTube

Vi legger inn YouTube-videoer på denne nettsiden. YouTube er en online videoplattform. Denne tjenesten tilbys av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Sobald Du en video på nettsiden vår start, opprettes en tilkobling til YouTube-serverne. YouTube kan plassere informasjonskapsler på enheten etter å ha startet en video av den besøkende på nettstedet for å lagre innstillinger og preferanser og deretter vise personlig tilpasset annonsering. Informasjonen som innhentes fra dette brukes også til videostatistikk, forbedring av brukervennligheten og forebyggelse av svindelforsøk.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG, i den grad dette samtykket gir tilgang til informasjon i sluttenheten av brukeren eller inkluderer lagring av informasjonskapsler i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Weitere Informationen:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.6.3 Google AdSense

Vi bruker Google AdSense på denne nettsiden. Google AdSense er en tjeneste som integrerer annonser på et nettsted. Denne tjenesten tilbys av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du velger annonsering, brukes såkalt "kontekstuell informasjon" (f.eks. plassering, nettstedinnhold) i ikke-tilpasset modus. Google AdSense bruker informasjonskapsler for å bekjempe svindel og misbruk.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Når data overføres til USA, gjelder EU-kommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC).

Ytterligere detaljer:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/technologies/ads

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

3.7 Sosiale medier

3.7.1 Facebook

Elementer fra det sosiale nettverket Facebook er integrert i denne nettsiden. Denne tjenesten tilbys av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Hvis det sosiale medieelementet er aktivert, opprettes en direkte forbindelse mellom den besøkende på nettstedet og Facebook-serverne og deres IP-adresse overføres til Facebook. Har besøkende på nettstedet en brukerkonto, kan besøket på denne nettsiden tilordnes den tilsvarende brukerkontoen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Hvis personopplysninger samles inn på denne nettsiden ved hjelp av Facebook og videresendes til Meta, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublin 2, Irland i fellesskap ansvarlige for databehandling i samsvar med artikkel 26 GDPR . Dette fellesansvaret er utelukkende begrenset til innsamling og videresending av dataene til Facebook. Det er en avtale om felles behandling for dette formålet:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Vi er ansvarlige for å gi databeskyttelsesinformasjon ved bruk av Facebook-verktøyet og for å integrere verktøyet på den tilsvarende nettsiden på en databeskyttelsessikker måte. Facebook på sin side er ansvarlig for datasikkerheten til produktene sine. Det følger av dette at rettighetene til de berørte med hensyn til data som behandles av Facebook skal gjøres gjeldende direkte hos Facebook.

Når data overføres til USA, gjelder EU-kommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC).

Weitere Informationen:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

https://www.facebook.com/policy.php

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

3.7.2 Instagram

Elementer fra det sosiale nettverket Instagram er integrert i denne nettsiden. Denne tjenesten tilbys av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Aktiveres det sosiale medieelementet, opprettes det en direkte forbindelse mellom den besøkende på nettstedet og Instagram-serverne og dens IP-adresse overføres til Instagram. Har besøkende på nettstedet en brukerkonto, kan besøket på denne nettsiden tilordnes den tilsvarende brukerkontoen. Som nettstedoperatører har vi ingen kunnskap om innholdet i de overførte dataene.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Hvis personopplysninger samles inn på denne nettsiden ved hjelp av Facebook eller Instagram og videresendes til Meta, er dette tilfellet nettstedoperatøren og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublin 2, Irland er i fellesskap ansvarlige for databehandling i samsvar med artikkel 26 GDPR. Dette fellesansvaret er utelukkende begrenset til innsamling og videresending av data til Facebook eller Instagram. Det er en avtale om felles behandling for dette formålet:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Nettstedets operatør er ansvarlig for å gi databeskyttelsesinformasjon ved bruk av Instagram-verktøyet og for databeskyttelsessikker integrering av verktøyet på den tilsvarende nettsiden. Facebook og Instagram er på sin side ansvarlige for datasikkerheten til produktene deres. Det følger av dette at rettighetene til de berørte med hensyn til data som behandles av Facebook eller Instagram må gjøres gjeldende direkte med Facebook eller Instagram.

Når data overføres til USA, gjelder EU-kommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC).

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

https://www.facebook.com/policy.php

https://instagram.com/about/legal/privacy/.

3.8 Tredjeparts innhold

3.8.1 Vimeo

Denne nettsiden bruker Vimeo. Vimeo er en plugin som muliggjør integrering av videoer fra Vimeo-videoplattformen. Denne tjenesten tilbys av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis det besøkes et nettsted som integrerer Vimeo-videoer med denne tjenesten, opprettes en tilkobling til Vimeo-serverne. Her bestemmer Vimeo fra hvilken nettside og med hvilken IP-adresse forbindelsen etableres.

Vi har konfigurert Vimeo slik at ingen informasjonskapsler lagres og ingen sporing av brukeraktivitet finner sted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Når data overføres til USA, gjelder EU-kommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC).

Ytterligere informasjon:

https://vimeo.com/privacy.  

4. Dette er også viktig

Til slutt vil vi gjerne Du detaljert og detaljert om Ditt informere rettigheter og dir fortelle hvordan Du Du vil bli informert om endringer i kravene til databeskyttelse.

4.1 Ditt Rettigheter i detalj

4.1.1 Rett til informasjon etter artikkel 15 GDPR

Du kan Be om informasjon om personopplysninger fra dir er behandlet. Hvis dette er tilfelle, kan du be om ytterligere informasjon om måten behandlingen utføres på. En detaljert liste finner du i artikkel 15 paragraf 1 bokstavene a til h GDPR.

4.1.2 Rett til retting i henhold til artikkel 16 GDPR

Denne retten inkluderer retting av unøyaktige data og komplettering av ufullstendige personopplysninger.

4.1.3 Rett til sletting etter artikkel 17 GDPR

Denne såkalte 'retten til å bli glemt' eksisterer dir rett til, under visse betingelser, å be om sletting av personopplysninger av den ansvarlige. Dette er generelt tilfellet dersom formålet med databehandlingen ikke lenger gjelder, dersom samtykket er tilbakekalt eller dersom den første behandlingen fant sted uten rettslig grunnlag. En detaljert liste over årsaker finner du i artikkel 17 paragraf 1 bokstavene a til f GDPR. Denne "retten til å bli glemt" tilsvarer også plikten til den ansvarlige i henhold til artikkel 17 (2) GDPR til å iverksette passende tiltak for å få til en generell sletting av dataene.

4.2 Rett til begrensning av behandling i henhold til Art. 18 GDPR

Denne retten er knyttet til vilkårene i artikkel 18 nr. 1 bokstav a til d.

4.2.1 Rett til dataportabilitet i henhold til Art. 20 GDPR

Dette regulerer den grunnleggende retten til å motta egne data i felles form og til å overføre dem til en annen ansvarlig. Dette gjelder imidlertid kun data behandlet basert på samtykke eller kontrakt i henhold til artikkel 20 paragraf 1 bokstav a og b og i den grad dette er teknisk mulig.

4.2.2 Rett til å protestere i henhold til Art.21 GDPR

Du kan i utgangspunktet behandlingen Dine protestere mot personopplysninger. Dette gjelder spesielt hvis Ditt Interessen i å protestere veier tyngre enn den behandlingsansvarliges legitime interesse i behandlingen og dersom behandlingen gjelder direkte reklame og/eller profilering.

4.2.3 Rett til «avgjørelse i enkeltsaker» i henhold til Art. 22 GDPR

Du har i prinsippet retten til ikke å bli underlagt et vedtak som utelukkende er basert på automatisert behandling (inkludert profilering). dir har rettsvirkning mot eller Du tilsvarende betydelig svekket. Denne retten finner imidlertid også begrensninger og tillegg i artikkel 22 paragraf 2 og 4 GDPR.

4.2.4 Andre rettigheter

GDPR inkluderer omfattende rettigheter til å informere tredjeparter om eller hvordan Du har hevdet rettigheter i henhold til artikkel 16, 17, 18 GDPR. Dette er imidlertid bare i den grad dette er mulig eller kan gjennomføres med rimelig innsats.

Vi ønsker Du igjen på dette tidspunktet Ditt Retten til å tilbakekalle ditt samtykke i samsvar med Art. 7 Para. 3 GDPR. Dette påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen som er utført frem til det tidspunktet.

Dessuten vil vi gjerne Du fortsatt oppe også Ditt Rettigheter etter §§ 32 flg. BDSG, hvis innhold stort sett er identisk med de rettigheter som nettopp er beskrevet.

4.2.5 Rett til å klage i henhold til Art. 77 GDPR

Du har også loven dich å klage til en datatilsynsmyndighet hvis Du meningen bistat en behandling av dich berørte personopplysninger bryter denne forordningen.

5. Hva om GDPR avskaffes i morgen eller andre endringer finner sted?

Gjeldende status for denne databeskyttelseserklæringen er 14.09.2023. Så snart vi endrer denne personvernreglene, vil vi gjøre det Du Finn ut mer om det på nettsiden vår.

6. Ekte kakebannere

Vi bruker samtykkeverktøyet "Real Cookie Banner" for å administrere informasjonskapslene og lignende teknologier som brukes (sporingspiksler, web-beacons, etc.) og for å gi samtykke i denne forbindelse. Detaljer om hvordan "Real Cookie Banner" fungerer finner du på https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i denne sammenheng er GDPR artikkel 6 (1) (c) og GDPR art 6 (1) (f). Vår legitime interesse er håndteringen av informasjonskapslene og lignende teknologier som brukes og de relevante samtykkene.

Utlevering av personopplysninger er verken kontraktsmessig nødvendig eller nødvendig for inngåelse av en kontrakt. Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysningene. Hvis du ikke oppgir personopplysningene, kan vi ikke administrere samtykkene dine.