≡ Meny
frekvens

Vi lever i en verden som fortsatt sees av mange mennesker fra et materielt orientert sinn (3D - EGO-sinn). Følgelig er vi også automatisk overbevist om at materie er allestedsnærværende og kommer med som et fast stivt stoff eller som en fast stiv tilstand. Vi identifiserer oss med denne saken, tilpasser vår bevissthetstilstand med den og identifiserer oss som et resultat veldig ofte med vår egen kropp. Mennesket skulle visstnok være en ansamling av masse eller en rent fysisk masse, bestående av blod og kjøtt – for å si det enkelt. Til syvende og sist er imidlertid denne antagelsen rett og slett feil. En feilslutning, en illusjon skapt av vårt 3-dimensjonale sinn, som igjen får oss til å tenke mest "materiell". Men materie er til syvende og sist noe helt annet enn det vi tror.

Oscillasjon – vibrasjon – frekvens

Oscillasjon - vibrasjon - frekvensI denne sammenhengen består ikke hele verden av materie, eller rettere sagt består den allerede av materie, men ikke av det vi mener med materie. På slutten av dagen må du innse at det ikke er noen faste, rigide tilstander. Enten det er frossent vann, steiner, fjell eller til og med menneskekropper, alle disse kroppene har én ting til felles, og det er at innerst inne består de utelukkende av energi. Immateriellitet er det som trekker vår grunn. Energi, oscillasjon, vibrasjon, bevegelse, frekvens er uforanderlige og integrerte deler av livet vårt (Hvis du vil forstå universet, tenker jeg på begrepene frekvens, energi, oscillasjon og vibrasjon - Nikola Tesla, en elektroingeniør som var langt foran hans tid). For den saks skyld består alt av vibrasjonsenergi, for å være presise energitilstander, som igjen vibrerer med en tilsvarende frekvens. Antall oscillasjoner per sekund bestemmer "høy/lav" på frekvensen. Følgelig endrer dette tallet også egenskapene til en tilsvarende tilstand. En tilstand hvis energetiske struktur har svært få svingninger per sekund, dvs. har en lav frekvens, får de materialegenskapene som er typiske for oss. Man liker også å snakke om energimessig tette tilstander. Energi som tar på seg materialegenskaper på grunn av lav vibrasjonsfrekvens. Når det gjelder det, er materie en slik tilstand, dvs. en energisk tilstand som har en viss tetthet. Materie er imidlertid ikke en fast, stiv tilstand, men en struktur laget av energi. Alt som eksisterer, hver materiell tilstand i denne henseende består også av energi, av kondensert energi. Våre tanker representerer på sin side det fullstendige motsatte.Selvfølgelig oppstår vårt liv, vår egen virkelighet, fra tanker og tanker kan bli manifestere, men i sin opprinnelige form er de ikke det.

I tanker er det verken rom eller tid, av denne grunn er ikke vår egen mentale fantasi underlagt noen begrensninger..!!

Tanker er rom-tidløse (forestill deg noe, er det grenser for fantasien din? Rom eller tid? Nei! Det er ingen tid eller rom i tanker, av denne grunn kan du forestille deg alt du vil uten å være underlagt begrensninger må) , av en rent immateriell natur og kommer ikke engang i nærheten av å ha den tettheten som materielle tilstander har. I denne sammenheng er det også en universell lov som holder dette prinsippet i bakhodet på en enkel måte, nemlig det prinsippet om rytme og vibrasjon.

Prinsippet om rytme og vibrasjon forklarer på en enkel måte hvorfor alt som eksisterer er i konstant bevegelse og fremfor alt hvorfor det ikke er utelukkende faste/stive tilstander..!!

Dette prinsippet sier (rent relatert til vibrasjonsaspektet) at alt som eksisterer utelukkende består av vibrasjoner, at alt er i konstant bevegelse, at det ikke er noen helt stive tilstander. Vel da, til syvende og sist vil denne kunnskapen om vårt eget opphav revolusjonere verden. I mange tiår ble denne kunnskapen spesielt undertrykt for å kunne holde menneskeheten i en energisk tett vanvidd. Det er ikke meningen at vi skal se utover vår horisont og begynne å identifisere oss med vår egen ånd igjen. Dette er hvordan de mektige (banker, finanselite, mektige rike familier, industrier, politikere) mister kontrollen over oss og kan ikke lenger fremme utviklingen av vårt eget egoistiske sinn, utviklingen av et materielt orientert verdensbilde og før eller siden må gi opp deres lavfrekvente Forlat et system som til syvende og sist er basert på desinformasjon, løgner og halvsannheter. På denne måten forbli sunn, lykkelig og leve et liv i harmoni.

Legg igjen en kommentar